Disclaimer

Syntra Midden-Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.
Syntra Midden-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Syntra Midden-Vlaanderen niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.
Als Syntra Midden-Vlaanderen verwittigd wordt van foutieve, onvolledige, verouderde of niet nauwkeurige gegevens, dan zal het we overgaan tot aanpassing van deze gegevens.

Privacy

De gegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Syntra  Midden-Vlaanderen vzw met adres Hogekouter 1 - 9100 Sint-Niklaas in het kader van het organiseren van opleidingen en trainingen voor bedrijven en bedrijvige mensen zodat zij meer en beter kunnen ondernemen.

Overeenkomstig de Privacywet (8/12/'92) heeft u recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering.

Aangezien zowel Vlaanderen (via SYNTRA Vlaanderen) als Europa (via ESF-agentschap) als andere officiële instanties het volgen van opleiding ondersteunt voor bedrijven en werknemers in bedrijven, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan deze (overheids)instanties omwille van administratieve redenen.
Om u nader te informeren hebben we een overzicht opgemaakt van deze overdrachten. Dit overzicht geeft weer voor welke opleidingen welke gegevens worden overgedragen aan welke instantie en het doel van de overdracht. Dit overzicht staat op onze privacy webpagina.

Op deze webpagina kan u ook onze gedragscode lezen die betrekking heeft op de opleidingen die onder tendering van SYNTRA Vlaanderen vallen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met de steun van