AANVRAAG VRIJSTELLING

EEN OPLEIDING VOLGEN MET EEN VRIJSTELLING

Behaalde je al een diploma, credits of puntenattesten in een onderwijsinstelling? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen.

Soorten vrijstellingen

Er bestaan 2 categorieën vrijstellingen:

  1. Opleidingen die modulair zijn opgebouwd. In dat geval kan je voor de volledige module(s) vrijstelling(en) aanvragen.

  2. Opleidingen die met vakken zijn opgebouwd. In dat geval moet je vrijstellingen aanvragen per vak. De vrijstellingsaanvraag voor vakken mag maximum 1/3 van het totaal aantal lesuren per cursusjaar omvatten (of per semester bij een voltijdse dagopleiding).

 

Wanneer kan je een vrijstelling aanvragen?

Je kan een vrijstelling aanvragen op basis van diploma’s, credits of puntenattesten behaald in onderwijsinstellingen voor vakken/modules met dezelfde of ruimere leerinhouden.

Een aanvraag is pas mogelijk na inschrijving.

 

 

Goedgekeurde aanvraag

Bij een goedgekeurde vrijstellingsaanvraag op basis van praktijkervaring moet je als cursist nog slagen voor een vrijstellingsproef met dezelfde inhoud als het examen voor het betreffende vak of module.

Toegekende vrijstellingen gelden voor lessen én examen.

 

 

Vraag een vrijstelling aan

Bekijk het programma van de opleiding die je wilt volgen en duid op het vrijstellingsformulier de specifieke vakken of modules aan waarvoor je een vrijstelling wilt vragen (opgelet : je vrijstellingsaanvraag moet ten laatste binnen de maand na de start van je module gebeuren en uiterlijk 5 werkdagen voor je examen).

Voeg een studiebewijs toe: een kopie van je diploma, getuigschrift of credits.

Het ingevulde vrijstellingsformulier bezorg je terug via mail naar info@syntra-mvl.be. We verwerken je aanvraag zo snel mogelijk.

Download hieronder de aanvraag tot vrijstelling.