In onze folders en op onze website is het inschrijvingsgeld duidelijk vermeld indien een opleiding concreet wordt ingepland. De betaling van dit inschrijvingsgeld is een belangrijke voorwaarde tot het volgen van de lessen. Je kan cash, met American Express, Bancontact, VISA, Maestro of (bij sommige opleidingen) met opleidingscheques betalen.

Opleidingscheques voor werknemers

Ben je een werknemer en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Je hebt recht op opleidingscheques als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je bent een werknemer of interimkracht én je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest.
 • Je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 • Je bent laag- of middengeschoold. Dit betekent dat je géén diploma hogere studies hebt (zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid). Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan.

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van de opleiding of het afleggen van een examen of test. Je kan ze dan gedurende 14 maanden gebruiken. De begin- en einddatum staan op de cheque. Sinds 1 september 2020 wordt gebruik gemaakt van elektronische cheques. Die worden uitgegeven door Edenred en kan je aanvragen  via het WSE-loket. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Meer info over de voorwaarden kan je nalezen op https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Op www.syntra-mvl.be kan je onderaan elke opleidingsfiche nagaan of ze in aanmerking komt voor de betaling via opleidingscheques.

KMO-portefeuille: Opleidingsbudget voor kmo's en en vrije beroepen

Wij zijn als opleidingsorganisatie erkend door de Vlaamse Overheid. Dankzij deze erkenning kan je als ondernemer via de kmo-portefeuille jaarlijks tot maximaal € 7.500 subsidies krijgen voor één van onze professionele opleidingen.

De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt via een elektronische portefeuille. Intekenen op deze portefeuile en de subsidie aanvragen, kan je enkel via deze link. Je vindt er ook heel wat  informatie. Voor verdere vragen kan je terecht op het gratis telefoonnummer 1700 of op www.kmo-portefeuille.be  

Overzicht van onze registratienummers :

 • Campus Aalst : DV.O100275
 • Campus Asse : DV.O100281
 • Campus Gent : DV.O100282
 • Campus Sint-Niklaas : DV.O100283
 • Campus Oudenaarde : DV.O100284

Wat? 

Als ondernemer van een kmo of als beoefenaar van een vrij beroep kan je online subsidies aanvragen voor ondersteuning in opleiding en advies.

Opgelet: het minimumprojectbedrag bedraagt € 100.

Voor wie?

Kmo’s en vrije beroepen kunnen gebruik maken van de kmo-portefeuille als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • gevestigd in het Vlaamse Gewest
 • een aanvaardbare rechtsvorm (o.a. een handelsvennootschap)
 • behoren tot de privésector (met een aandeel van de overheid kleiner dan 25%)
 • hoofdactiviteit is opgenomen in de lijst met NACE-codes (zie website KMO-portefeuille)
Vzw’s en grote ondernemingen komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
Je bedrijf is een kmo als ze voldoet aan de Europese definitie van een kmo :  http://www.vlaio.be/artikel/europese-kmo-definitie
Vanaf 1 april 2016 is het persoonlijk subsidiebudget gewijzigd in functie van de grootte van de onderneming.
Elke kmo kan vanaf dan één budget vrij besteden voor opleiding en advies:
 • Kleine ondernemingen genieten 30% steun.
 • Middelgrote ondernemingen genieten 20% steun. 
 • Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.
Meer weten? Surf naar www.kmo-portefeuille.be

TIP

Vraag je subsidie zo snel mogelijk aan en uiterlijk binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Aanvragen die niet tijdig gebeuren, komen niet in aanmerking voor subsidie.
Als je de juiste deelnameprijs en het aantal opleidingsuren kent, hoef je niet te wachten op de factuur om je aanvraag in te dienen.
 • Je ontvangt een mail van zodra wij de aanvraag hebben bevestigd
 • Je stort je te betalen bedrag (70 % of 60 %) in de kmo-portefeuille, de Vlaamse overheid stort het overige bedrag (30 % of 20%).


KMO-portefeuille

Met de steun van