CORONA FAQ

Op 12 maart 2020 werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het  kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alle lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Wij volgen het advies van de overheid op en passen deze maatregelen ook binnen SYNTRA Midden-Vlaanderen Groep toe.

Dit betekent dat alle lesactiviteiten vanaf zaterdag 14 maart worden geschorst tot en met 19 april. Al onze SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op samen met de adviezen van de overheid.

Wat betekent dit voor onze lessen?  

Alle offline lessen en examens worden geschorst*, waarbij we ons houden aan de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.  Scholen en onderwijsactoren bekijken momenteel hoe en wanneer lessen opnieuw kunnen opstarten. Ook voor ons is dit het geval. 

Sinds de opschorting van de lessen bieden wij al een aantal van de lessen digitaal aan en we breiden dit aanbod systematisch verder uit. Voor de lessen die niet digitaal kunnen aangeboden worden geldt de schorsing nog tot 19 april, al kan deze datum nog verder opgeschoven worden. Daarom hebben wij ondertussen een scenario uitgewerkt zodat we het cursusjaar nog voor de zomer opnieuw kunnen opstarten. Wanneer de overheid beslist dat de lessen opnieuw mogen opstarten, nemen we dit scenario ter hand zodat de herneming vlot kan verlopen. 

* Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor  het werkplekleren.

Mijn lessen worden vervangen door online lessen (afstandsleren). Wat betekent dit concreet voor mij?

Indien er online lessen beschikbaar zijn voor jouw vakken, word je door ons verwittigd via e-mail. De online lessen dienen ter vervanging van de lessen op de campus die nu niet door kunnen gaan en waarvan de leerstof ook digitaal kan onderwezen worden. Aanwezigheid is dus ook verplicht en wordt bijgehouden.

In welke mate kunnen digitale lessen echt gelijk worden gesteld, zowel naar beroepskennis- en vaardigheden als certificering?

Per vak bekijken de docent en SYNTRA wat het doel is van elke les en welke kennis & technieken je hierna moet beheersen. Op basis daarvan worden de digitale lessen ingekleed. De lessen of vakken waarvoor dit niet mogelijk is of waar de docent onvoldoende kan garanderen dat cursisten de juiste vaardigheden leren, worden niet digitaal georganiseerd. Deze lessen zullen later opnieuw ingepland worden.   

Zullen alle lessen binnenkort digitaal worden georganiseerd?

Neen, dit hangt van het vak en de docent af. Het spreekt voor zich dat bepaalde praktijkvakken waar grondstoffen en gereedschappen voor nodig zijn, niet zomaar digitaal kunnen worden vervangen.

Wanneer worden de andere lessen ingehaald? Kunnen we dit jaar onze opleiding nog afwerken en een getuigschrift of diploma behalen?

Wanneer de lessen terug van start kunnen gaan, hangt af van de maatregelen die wegens de overheid worden genomen. We hopen het cursusjaar nog voor de zomer opnieuw te kunnen opstarten. 

Eventueel wordt het cursusjaar wat verlengd, zodat iedereen nog dit jaar zijn opleiding kan afwerken. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

Wat gebeurt er met de examens en eindproef?

Indien de opleiding / vak dit toestaat en de docent is hiermee akkoord, proberen we examens wanneer mogelijk digitaal te laten doorgaan. Indien dit niet lukt, zullen deze op een latere periode ingepland worden. 

Het ziet er momenteel naar uit dat de meeste praktijk- en eindproeven pas in september georganiseerd kunnen worden. Indien we pas laat kunnen opstarten, zullen we de resterende weken van dit cursusjaar immers volop nodig hebben om lessen in te halen. In de opleidingen waarin dat wel realistisch is, doen we er natuurlijk alles aan om de oorspronkelijke planning van de eindproef aan te houden.

Ik heb mij ingeschreven voor een korte opleiding die binnenkort zou starten. Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 19 april worden geschorst. Deze opleidingen zullen starten op een later moment, wij zullen hiervoor contact met u opnemen.  Indien wij geen nieuwe datum kunnen voorzien, of de nieuwe datum past niet voor jou, dan zal het inschrijvingsgeld integraal worden terugbetaald.

 

Kom ik nog in aanmerking voor VOV of Betaald Educatief Verlof?

De overheid heeft beslist dat de uren afstandsleren die wij geven tijdens de corona-periode in aanmerking komen voor VOV of Betaald Educatief verlof. Dit betekent dan ook dat het online bijwonen van de lessen en/of het maken van de opdrachten die verbonden zijn aan de afstandslessen meetellen voor jullie aanwezigheden VOV of Betaald Educatief verlof. Hou dus zeker het online leerplatform in de gaten voor het verloop van jullie opleiding.

Als de lessen geschorst en na de coronaperiode opnieuw ingepland worden, kan dit impact hebben op de periode waarin wordt lesgegeven. SYNTRA Midden-Vlaanderen wijzigt in dit geval de einddatum alsook de les-data van de opleiding op de aanwezigheidsattesten. Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.  

Voor meer info over deze maatregelen kunnen jullie terecht op:

Gaan het werkplekleren en de stages nog door?

Onbezoldigd werkplekleren

Vanaf 18 maart worden ook alle vormen van onbezoldigd werkplekleren geschorst tot en met 19 april. Wij vragen jou dus om niet naar de les te komen en ook niet meer naar jouw werkplek te gaan.

Bezoldigd werkplekleren

Verderzetting stageovereenkomst

Alle bezoldigde stageovereenkomsten in een ondernemerschapstraject worden verder uitgevoerd.

Uitzondering hierop zijn de stageovereenkomsten in ondernemingen die gevat zijn door de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad. Als een onderneming omwille van deze maatregelen haar activiteiten wegens overmacht moet stopzetten, wordt de stageovereenkomst volledig geschorst. Er is geen stagevergoeding verschuldigd.

Welke activiteiten nog toegelaten zijn is terug te vinden in het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Tijdelijke werkloosheid voor stageovereenkomsten die onder het RSZ-statuut alternerende opleidingen vallen

Ondernemingen verbonden door een stageovereenkomst die valt onder het RSZ-statuut alternerende opleiding (cfr. artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) en die hun werkzaamheden moeten stopzetten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vragen voor hun cursisten tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend.

Alle informatie kan u terugvinden via de website van de RVA. De RVA is bevoegd voor het toekennen van de tijdelijke werkloosheid.

Wordt het werkplekleren verlengd als ik mijn minimum aantal uren niet behaald heb tegen de normaal, afgesproken periode?

Dat is de bedoeling. Maar er wordt momenteel door de overheid een regeling uitgewerkt. Het is nog even wachten tot we hierop een duidelijk antwoord kunnen geven.

Werkplekleren via VDAB

In overeenkomst met de VDAB heeft SYNTRA besloten het werkplekleren stop te zetten vanaf 19 maart tot en met 19 april 2020. Om dit te staven bij de VDAB zal je geen doktersattest dienen voor te leggen.

Wat gebeurt er met leerondernemingen, evenementen en andere activiteiten?

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 19 april. De activiteiten van leerondernemingen worden stopgezet tot en met 19 april, samen met alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding. Afhankelijk van de nieuwe maatregelen door de nationale veiligheidsraad kan dit standpunt veranderen.

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar* van 8:30 tot 17:00 van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 078 157 158.

*Met ingang van maandag 6 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020 is SYNTRA Midden-Vlaanderen niet bereikbaar wegens collectieve sluiting.

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedIn-pagina of op deze pagina.

Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

Ben je ondernemer en zit je ook met tal van vragen over de gevolgen voor je bedrijf?

Wij verwijzen in dit geval graag door naar enkele van onze partners, die hierover alle maatregelen en vragen hebben gebundeld:

   

Dit bericht gaat over: Updates rond maatregelen tegen coronavirus

Met de steun van