Het nieuwe elan van de leertijd

Voor wie De Leertijd nog niet zou kennen: het is het systeem van duaal leren en werken dat SYNTRA organiseert. Arbeidsrijpe jongeren leren er de job aan bij een vakman en volgen een paar dagen per week les op de campus. Het leertijdsysteem bestaat al langer en bewijst jaar na jaar haar succes. Zo vindt ruim 85% van de leerlingen na hun opleiding meteen een job.

Het grote succes is te verklaren door verschillende factoren zo is de overgang van de schoolbanken naar het bedrijfsleven voor onze leerjongeren slechts een kleine stap. Ze werken gedurende de opleiding 4 dagen per week in een bedrijf. Aan het ritme en de arbeidsattitude zijn ze dus al gewend. Ook op korte termijn loont het blijkbaar om te kiezen voor de leertijd want leerlingen krijgen een maandelijkse vergoeding voor hun prestaties, terwijl de ouders het recht op kinderbijslag behouden.

Sinds kort kunnen leerlingen in de leertijd ook het diploma secundair onderwijs behalen. Een extra troef en een duidelijke meerwaarde zo blijkt uit het stijgende leerlingenaantal . Maar de komst van het diploma betekent ook dat een aantal zaken ingrijpend veranderd moeten worden.

Zo verandert er heel wat in de begeleiding. Zowel de leerling als de vakman (de ‘patroon-opleider’) zal kunnen rekenen op een meer uitgebreide begeleiding. Een goede match tussen leerling en patroon-opleider is immers van groot belang. Ook het aandeel van de patroon-opleiders in evaluaties zal vergroten. Op die manier willen we het beeld van de leerling nog scherper krijgen. Al deze veranderingen geven een nieuw elan aan de leertijd. Nog meer gericht op professionaliteit en met een bredere kijk op de individuele leerling. In de ons omringende landen is het aandeel leerlingen die via een duaal systeem tot diploma en tewerkstelling komt nog veel groter. We maken er dus werk van om dit volwaardig alternatief met de hoogste tewerkstellingskansen in Vlaanderen nog meer kansen te geven.

Op 16 oktober 2012 is er een infodag te Ronse. Dit gaat door in het TIO3 gebouw in de Oscar Delguhuststraat en dat van 17u00 tot 19u00 voor ouders en kandidaat leerjongeren.
Om 19u30 volgt er een infomoment voor kandidaat ondernemers.
Voor meer info kan je terecht bij David De Clercq (0474/42.95.22)

Wij nemen die avond ook afscheid van dhr. Johan Nachtegale die na 40 jaar dienst als leertajectbegeleider op rust gaat. Het goede nieuws: er staan maar liefst 3 opvolgers voor hem klaar. David De Clercq, coördinator leertijd SYNTRA Midden-Vlaanderen en zelf Ronsenaar stelt deze nieuwe medewerkers die avond graag aan u voor.

Dit bericht gaat over: leertijd
Dit bericht werd aangemaakt op 20 september 2012.

Met de steun van