Update maatregelen 30 april

Vrijdag 24 april 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronarisis bepaald. Hierin is een gefaseerde heropstart van bedrijven vanaf 4 mei 2020 voorzien. Ook voor het onderwijs werd de strategie verder verduidelijkt, waardoor wij volgende opstartdata met jullie kunnen delen:  

Vanaf 18 mei 2020 is er een officiële heropstart op de campussen

Dit betekent dat er vanaf maandag 18 mei terug lessen op de campus zullen doorgaan. Echter, om de overheidsmaatregelen inzake hygiëne en social distancing te kunnen garanderen, zetten we ook nog volop in op digitaal leren. We zorgen voor een goede mix tussen online en offline lessen, zodat onze opleidingen maximaal kunnen hervat worden. 

Ter voorbereiding van de officiële heropstart, zullen in de week van 11 mei 2020 een beperkt aantal praktijkvakken terug op de campus doorgaan. Zo kunnen we de situatie evalueren voor een kleine groep, en bijsturen indien nodig. Uiteraard houden wij ook voor deze lessen de veiligheid van elke cursist hoog. 

Wij sturen jou tijdig nog een bericht wat dit betekent voor jouw opleiding: de startdatum van jouw lessen, eventuele heropstart van stages en verdere modaliteiten. Ook over de planning en organisatie van de eindproeven krijgen jullie dan meer info.

 

 Wat betekent dit voor het werkplekleren?

Als gevolg van de gefaseerde opstart van bedrijven beslist de Vlaamse overheid om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in de Leertijd en Duaal leren aan te passen vanaf maandag 4 mei. Daarbij wordt de fasering gevolgd zoals voorzien in de heropstart van de economie.

 

Voorwaarden voor hervatting

Van zodra uw onderneming haar activiteiten terug kan hervatten (of wanneer deze niet gestopt zijn)* én wanneer u als ondernemer het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan te vatten, mag de leerling opnieuw naar de werkplek op voorwaarde dat:

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag de leerling de werkcomponent niet hervatten. Indien u de voorbije week al contacten met de trajectbegeleider en/of overleg hebt gehad, kan u dus gerust opstarten.

* Uitzondering: de werkcomponent mag in ondernemingen uit de horecasector (PC 302) nog niet hervat worden als de kernactiviteit van de onderneming niet hervat wordt (vb. als de onderneming afhaalgerechten aanbiedt i.p.v. restaurant).

Volledige of gedeeltelijke hervatting

De werkcomponent kan volledig of gedeeltelijk hervat worden. Indien nodig kan in onderling overleg tussen onderneming, SYNTRA Midden-Vlaanderen en leerling een nieuw uurrooster opgesteld worden en/of nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het opleidingsplan.

Bijkomende informatie over de verschillende mogelijke scenario's en de impact op leervergoeding, tijdelijke werkloosheid, e.d. verschijnt zo snel mogelijk. Voor de heropstart neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat. 

Online leren

Tot 15 mei 2020 blijven we voor studenten Leertijd inzetten op online lessen. Deze online lessen worden georganiseerd op de normale lesdag. Je werkgever moet jou uiteraard de ruimte geven om deel te nemen aan deze lessen. Concreet wil dit zeggen dat deze online les de klassikale lesdag zal vervangen en je op die dag niet moet gaan werken. Binnenkort volgt er meer informatie over de heropstart van de lessen op de campus voor jouw opleiding. 

 

Welke maatregelen neemt SYNTRA Midden-Vlaanderen ter preventie?

Onze maatregelen zijn conform de vereisten van onderwijs, en op basis hiervan hebben wij een preventie-draaiboek uitgewerkt. Dit kun je weldra raadplegen op deze website. 

Als belangrijkste maatregels handhaven wij de regels van social distancing en wordt er voldoende handhygiëne voorzien. Verder worden het aantal mensen in een eenzelfde klaslokaal beperkt.  Tenslotte is een mond- en neusbedekking te allen tijde verplicht, zowel voor cursisten, docenten en medewerkers. Om dit vlot te laten verlopen, vragen wij om jouw eigen mondmasker mee te brengen. 

 

Zit je met vragen?

Wij begrijpen dat deze heropstart heel wat verdere vragen kan opwekken. Wij zullen deze vragen dan ook zo snel mogelijk beantwoorden op onze corona-faq. Deze pagina zal de komende weken ook regelmatig worden aangevuld. 

Dit bericht gaat over:
Dit bericht werd aangemaakt op 30 april 2020.

Met de steun van