Het bekwaamheidsattest Zonthermische systemen dient na 7 jaar hernieuwd te worden.

De bijscholing informeert over recente wijzigingen in vakgebied, zowel wat betreft wetgeving als nieuwe ontwikkelingen en kan maximaal 2 jaar voor de vervaldatum gevolgd worden. Nieuwe vervaldatum = oude vervaldatum + 7jaar (dus geen enkel nadeel om tijdig te hernieuwen).

Opgelet: de vervaldatum van het oorspronkelijk attest mag niet overschreden worden alvorens de bijscholing te volgen, ook de aanvraag ter verlenging van het certificaat moet ingediend worden bij RESCert alvorens de vervaldatum.

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die in het bezit is van het bekwaamheidsattest Zonthermische systemen - sanitair warm water.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
15 maart 2022Aalst175,45 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
  • Algemene opfrissing van de materie
  • Eventuele praktische aandachtspunten bij installatie
  • Vraag- en antwoordsessie waarbij de lesgever de vooraf doorgestuurde vragen beantwoordt.
  • Examen
Aanvullende info

Procedure vanaf inschrijving:

  • Kandidaat schrijft zich in;
  • Kandidaat ontvangt na de inschrijving de digitale versie van de syllabus en neemt deze door,
  • Kandidaat stuurt tijdig zijn/haar vragen door aan de Syntra Midden-Vlaanderen zodat de lesgever de vragen kan voorbereiden en bespreken in de bijscholing. De manier waarop de vragen kunnen gesteld worden, wordt doorgegeven na de inschrijving.

Inhoud van de syllabus

Vragen met antwoorden, gevolgd door de antwoorden met gedetailleerde uitleg met betrekking tot:
- De wetgeving;
- Technische en technologische aspecten van de systemen;
- Een opfrissing over : * het belang van een voorafgaand (technisch) onderzoek en de aandachtspunten die een rol spelen voor een optimale installatie;
                                 * de belangrijkste codes van goede praktijk om de energie-efficiëntie van de systemen te optimaliseren;
- Preventiemaatregelen om ongevallen tijdens installatie te vermijden.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen, elke vraag heeft evenveel gewicht.  Om te slagen dient de kandidaat minstens 60% te behalen.  Bij niet slagen is 1 herkansing mogelijk.

Na het slagen wordt een getuigschrift bekomen.  Dit ingediend worden bij RESCert voor een verlenging van 7 jaar.  Deze aanvraag moet ingediend zijn voor het vervallen van het huidige certificaat.

Met de steun van